PONIEDZIAŁEK  21.06.2021

 18:00 ZBIOROWA

 1. - +  Bogdana  Telkę     - od Pracowników Garmażerki  Zak.
        Cukirniczo-Piekarniczych Kruszynka z Pawłowa
 2. - +  Stanisława  Strąk  - od Marianny Grudzień z rodz.
 3. - +  Annę  Maciejską   - od rodz. Pepasiów
 4. - +  Jerzego  Gwardyś  - od rodz. Górów z Jadownik
 5. - +  Jana  Nowaka        - od żony z dziecimi
 6. - +  Józefa,  Mieczysława  Wojteczka  i wnuków od sąsiadów 
         Grzejszczyków
 7. - +  Barbarę  Słokę       - od  brata  Ireneusza
 8. - +  Mariannę i Antoniego  Gesik

18.00 – O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Tarczku  Górnego z okazji poświęcenia pól

                               WTOREK    22.06.2021r.

07:00    -  +  Eugeniusza  Sepioło – od rodz.  Kilianów

                               ŚRODA     23.06.2021

18.00  - +  Krystynę  w 8 r, śm. Jana  (?)  Gerbacz

                               CZWARTEK   24.06.2021

18:00  - + Józefa  Pytel    - od rodz. Głowackich z Baszowic

18.00 - O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Tarczku  Dolnego i Nowej Wsi  z okazji poświęcenia pól

                    PIĄTEK     25.06.2021

09:00  - Msza na zakończenie roku szkolnego w Śniadce

18:00  - + Piotra,  Kazimierę  Pytel

18.00 - O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Śniadki Drugiej z okazji poświęcenia pól

                    SOBOTA     26.06. 2021 r.

16:00  -    Reginę, Andrzej  Gołębscy 50 rocz. ślubu

18.00 – Za Parafian

                  NIEDZIELA     27.06.2021

 08:00     -   Magdalena,  Szczepan  Pożoga i ich dzieci Zuzanna i Miłosz

                    (za żywych) o Boże Błogosławieństwo,  Zdrowie i Dary Ducha
                    Świętego małżonkowie

10:00     - Za Parafain

12:00    -  + Leopolda, Mariannę, Edmunda  Jaroszów;
                    Mariannę ,Józefa Pokrzywków

 

                            PONIEDZIAŁEK  14.06.2021

 18:00 

 1. - +  Józefa Pytel – od Rodz. Chodorów z Nieskurzowa
 2. - +  Jolantę Milanowską – od Brata Andrzeja z rodz.

                            WTOREK    15.06.2021r.

18:00    -  +  Barbarę Słoka – od wspólnoty OSHR w Kielcach

                           ŚRODA     16.06.2021 r.

18.00       ZBIOROWA GODZ.

 1. - +  Grzegorza Nawrot – od koleżanek Doroty z Bodzentyna
 2. - + Bogdana Telkę – od bratanków: Mateusza z żoną,
         Jakuba z narzeczoną, Dominika z narzeczoną i synem
 3. - + Mariannę Świderską – od Rodz. Bartkiewiczów z Dąbrowy Górnej
 4. - + Piotra Telkę i Bogdana Telkę – od rodz. Borkowskich

   

 1. - + Grzegorza Nawrot – od Sławka z Ewą i Mateuszem
 2. - + Jana Nowaka – od Tadeusza Rdzanka z rodz.
 3. - +Józefa Mieczysława Wojteczka – od rodz. Grzegorskich z Sieradowic
 4. - + Andrzeja  Pytla  -   od  rodz. Drapiszów

                               CZWARTEK   17.06.2021

7:00  -  Eugeniusza Sepioło – od pracowników Zakładu „Kobex”

                    PIĄTEK     18.06.2021 r

18:00  1. -  + Jana Bugajskiego – od Krzysztofa Dziub z rodz.

 1. - + Bogdana Telkę – od Sąsiadów Jaroszów                                  

                    SOBOTA     19.06. 2021 r.

18:00  -  +  Genowefę Nawrot – od Rodz. Ponikowskich

                  NIEDZIELA     20.06.2021 r      

 08:00     - +  Bolesława Kopeć, Marię Kopeć, Stanisława Lipczyńskiego            

10:00     -  + Jana, Annę, Zofię, Antoniego, Janinę, Józefa Jaros,
                     Mariannę, Pawła Kulik, Jana Glinkę

12:00    -  +  Wiesława Grzegorskiego 28 r. śm.,

                  + Apolonię, Jana, Jerzego Grzegorskich

PONIEDZIAŁEK  31.05.2021r.

18.00  + Anny Góźdź w 7 rocz. śm. Józefę, Józefa Góźdź

 

WTOREK    01.06.2021r.

18:00    - 60 rocz. ur. Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz za wnuczki Stefanię, Lilianę, Celinę   - zam. Halina Sitek

 

ŚRODA     02.06.2021 r.

18.00            Zbiorowa 

 1. -   26 rocz. święceń k. Radosława i 19 rocz. święceń ks. Krzysztofa
 2. + Genowefę Nawrot – od rodziny Osuchów i Gwardysiów
 3. + Eugeniusza Łukawkiego – od bratanic Anety i Marty
 4. + Piotra Telkę – od rodz. Borkowskich ze Świśliny
 5. + Annę Maciejską – od sąsiadów Gwardysiów
 6. + Józefa Wojteczka – od rodz. Milanowskich
 7. + Jolantę Milanowską – od rodz. Bratowej Anny z dziećmi
 8. O miłość wzajemną i liczne potomstwo dla Piotra i Mileny
 9. + Andrzeja Pytla – od żony z dziećmi

 

CZWARTEK  03.06.2021 r.  BOŻE CIAŁO

08:00  -  +  Łukasza Jędrzejczyk

10:00  - za Parafian

 

PIĄTEK     04.06.2021 r.

18.00 -  +  Leszka Dopieralskiego, Leszka Dyka – od Eweliny i Jacka z dziećmi

 

SOBOTA     05.06. 2021 r.

7.00 -  w intencji powołań

18.00  – Agatę Milanowską – 18 rocz. ur. zam rodzina

21.00 – w intencji Matki Bożej . (czuwanie ze św. Józefem)

 

NIEDZIELA     06.06.2021 r      

08:00     - +   Marię Kopeć – od męża              

10:00     -  + Władysława,  Andrzeja, Zbigniewa Pożogów

12:00    -  za Aleksandrę Kozieł 18 rocz. ur. o łaski Ducha Św. i opiekę Matki Bożej od Rodziców

PONIEDZIAŁEK  07.06.2021

7.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Marii, o zdrowie dla rodziców i dla dziecka

 18:00  - +  Genowefę,  Franciszka  Dudzic;  Helenę,  Franciszka Gralec

WTOREK    08.06.2021r.

7:00    -  + Grzegorza  Nawrot - od Chrzestnego, Beaty z rodz., Sławomira i rodziny.  

18:00  ZBIOROWA

 1. - +  Stanisława  Strąk  - od rodz. Kisiel
 2. - + Jerzego  Gwardyś  - od  Ewy i  Konrada Kwietniów z  Nieczulic
 3. - + Adama  Jaros   -  od rodz.  Mielcarzów  z Szewc
 4. - + W rocz. śm. Stanisława  Dyka  zm. z rodz. Dyków
 5. - + Jana  Nowaka    -  od siostry  Jadwigi z rodz.
 6. - + Józefa,  Mieczysława Wojteczka  -  od sąsiadów Lisów
 7. - +Jana  Poznańskiego    - od  rodz. Grzejszczków
 8. - + Andrzeja  Pytla  -   od  rodz. Sochackich z  Woli

ŚRODA     09.06.2021 r

18.00- + Stanisława,  Antoniny  Latałów,  Karola 

CZWARTEK   10.06.2021

18:00  -  O Boże  Błog. w Rodz. Grzejszczków,  Gałów, Kowalczyków

PIĄTEK     11.06.2021 r

8.00 – Za Parafian

18.00-  + Pawła  Ostoja w 6 rocz. śm.                                    

SOBOTA     12.06. 2021 r.

16.00 – do św. Józefa za naszą Parafię

18.00 -  +  Stanisława  Strąk    -  od  córki Urszuli  z rodz.

NIEDZIELA     13.06.2021 r

08:00 - + Ks. Czesława Walę 1 rocz. śm. Ks. Andrzeja Wróblewskiego, Ks. Jana Śnieżyńskiego.

10:00 -  + W  5 rocz. śm. Tadeusza Drobniaka i za dusze śp. z rodzin Drobniaków i  Kuchniaków.

12:00    -  +  Jana,  Wincentego, Władysławę Nowak.  Bronisławę, Władysława  Latałów, Mariannę  Sochacką.

PONIEDZIAŁEK  24.05.2021r.

7.00   O zdrowie i siły, łaskę Ducha Świętego dla Lidii Grzejszczyk

18:00   ZBIOROWA

 1. -  +  Stanisława     Strąk   - od kolegów  Roberta  z pracy
 2.  - +  Jerzego  Gwardyś   - od  Dominika i Łukasza  Ptaszyńskich z Lublina
 3. - +  Adama  Jaros         - od rodz. Czernikiewicz
 4. - +  W. rocz. śm.  Andrzeja Lotały  zam. rodz. Lotałów,  Marców i Wojteczków
 5. - +  Ewę  Glina         -   od rodz. Glina i …………….
 6. - +  Mieczysława  Wojteczka, Zofię  Wojteczek  i  Irenę  Głaz- od rodz. Różyckich z Kamieńca
 7. - + Stanisława i Mariannę,    Dyk   z racji  imienin

WTOREK    25.05.2021r.

18:00    - +  Józefa  Pytel  -  od Mieszkańców  Śniadki  Pierwszej

ŚRODA     26.05.2021 r.

11.00 - Pogrzeb śp. Andrzeja Pytla

18:00  -   w  int.  Bogumiła  Pokrzywka  od  dzieci 

CZWARTEK     27.05.2021 r.

18:00  -  +  Tadeusza  Pokrzywkę  w  19 r. śm.

PIĄTEK     28.05.2021 r.

18:00   -  +  Feliksa  Wojteczek,   Mariannę  Wojteczek. 

SOBOTA     29.05. 2021 r.

16:00   - ŚLUB  - Patrycja   Nowak i Damian  Ostoja

18:00  -  + Eugeniusza  Sepioło  od  - córki  Agnieszki  z rodz.

NIEDZIELA     30.05.2021 r      

 08:00  - +   Mariannę,  Andrzeja, Henryka,  Jadwigę,  Adama Jaros, Józefa  Krysiaka   - od  Jadwigi  Krysiak

10:00     -  + Otylię,  Stanisława,  Jana,  Helenę  Kwiatek , Jana,   Helenę  Kozera    

12:00    -  +  Leopolda  Jarosz,  Mariannę  Edmunda  Jarosz  - od Syna  Grzegorza  z  rodz.