PONIEDZIAŁEK    13.09.2021  ZBIOROWA   godz. 18:00

1.                      --+ Edwarda  Telkę - od brata Stanisława z żoną i córki Anny z rodz.

2.                     - + Helenę  Latała w rocz. śm. i zmarłych z rodz. Latałów.

3.                     -+ Jana  Nowaka         - od kolegów z pracy syna Przemka.

4.                    -+ Andrzeja  Pytla       - od rodz. Lisów.

5.                     -+ Krzysztofa , Adama  Orzechowskiego   -od rodz. Pytlów i brata  ciotecznego i Piotra  Orzechowskiego.   

6.                     -+ Mateusza  Pokrzywkę   - od koleżanek i kolegów z wychowawcą.

7.                      -+ Eugeniusza  Jacek -od rodz. Filipczaków i Klamczyńskich.

8.                     -+ Bolesława  Józefę, Antoniego, Eugeniusza, Ambrożek i Edmunda Bracik

WTOREK  14.09.2021 r.

18:00 - + Stanisław  Strąk   - od rodz. Milanowskich.


ŚRODA   15.09.2021 r.

18:00  -+ Jana w  9 rocz. śm.  Stanisławę  Trepka.CZWARTEK  16.09.2021 r.

07:00  - O łaski Boże błog. przymnożenie  wiary dzieciom i dary Ducha Św. dla rodziny  Romana.

18:0  -+ Jolantę  Milanowską  -od rodz. Sokalskich i Pytel.PIĄTEK   17.09.2021 r.

18:00  - + Piotra  Telkę  -od syna  Bartosza z narzeczoną.SOBOTA   18.09.2021 r.

07:00  - + Stanisława, Antoninę Kosmala, Bolesława Władysławy Chrobot, Wincentego  Antoniny Biskup  zm. Z rodz. Ciszewskich i Michalskich

NIEDZIELA  19.09.2021 r.

08:00   - + w 27 rocz. śm. Antoniego  Kuchniak i za dusze zmarłych z rodz. Kuchniaków i Drobniaków

10:00  -+  Krystynę Franciszka   Ponikowskich.

12:00   - + Tadeusza Stanisława, Jana  Stanisława  Piwowarczyków.