PONIEDZIAŁEK    06.09.2021  r.

17:00 - + Eugeniusza  Sepioło     - od wnuczków Łukasza i Mateusz.      

WTOREK  07.09.2021 r.

18:00 - + Grzegorza  Nawrot      - od Tomasza Milanowskiego z rodz.

ŚRODA   08.09.2021 r. Zbiorowa  godz. 18:00

  1. - + Helenę, Stefana, Andrzeja Latałów -  Czesław  Wojteczek.
  2. - + Irenę  Głaz          - od Taty
  3. - + Jana  Nowaka     - od kolegów z pracy Przemka.
  4. - + Krystynę  Gwardyś, Franciszka i Krzysztofa  Gwardyś.
  5. - + Mariannę (z racji imienin ) i Stanisława Dyk.
  6. - + Andrzeja  Pytla      - od mieszk. Parceli.
  7. - + Mateusza  Pokrzywkę  - od Marcina i Justyny Dyk z dziećmi.
  8. - + Eugeniusza  Jacek          - od rodz. Gąsiorów.
  9. - + Wojciecha  Kucharczyka, Józefa  Wojteczek
  10. O zdrowie dla Mamy – pewna osoba

CZWARTEK  09.09.2021 r.

18:00  - + Genowefę Nawrot   - od Natalii Pokrzywki z rodz.

PIĄTEK   10.09.2021 r.

18:00  - + Jolantę  Milanowską    - od Roberta Dyk z rodz.

SOBOTA   11.09.2021 r.

07:00  -  Za rodz.  Rachtanów   o  Boże Błogosławieństwo.

18:00  - + Grzegorza  Nawrot   - od Ewy, Stanisława Dyk i chrześniaka Dawida z  rodz.  

NIEDZIELA  12.09.2021 r.

08:00   - + Jadwigę, Stefana Maciejskich; Zofię, Stefana Bandurów, Krystynę Ziomek  , Andrzeja Błóńskiego.   

10:00  -+ Zofię  Rachtan;  Mariana, Helenę, Józefa  Jankowskich; Mieczysława  Śmigielskiego.

12:00   - + Stanisława  Smolińskiego; Antoninę, Józefa , Edwarda Smolińskich.