PONIEDZIAŁEK  24.05.2021r.

7.00   O zdrowie i siły, łaskę Ducha Świętego dla Lidii Grzejszczyk

18:00   ZBIOROWA

  1. -  +  Stanisława     Strąk   - od kolegów  Roberta  z pracy
  2.  - +  Jerzego  Gwardyś   - od  Dominika i Łukasza  Ptaszyńskich z Lublina
  3. - +  Adama  Jaros         - od rodz. Czernikiewicz
  4. - +  W. rocz. śm.  Andrzeja Lotały  zam. rodz. Lotałów,  Marców i Wojteczków
  5. - +  Ewę  Glina         -   od rodz. Glina i …………….
  6. - +  Mieczysława  Wojteczka, Zofię  Wojteczek  i  Irenę  Głaz- od rodz. Różyckich z Kamieńca
  7. - + Stanisława i Mariannę,    Dyk   z racji  imienin

WTOREK    25.05.2021r.

18:00    - +  Józefa  Pytel  -  od Mieszkańców  Śniadki  Pierwszej

ŚRODA     26.05.2021 r.

11.00 - Pogrzeb śp. Andrzeja Pytla

18:00  -   w  int.  Bogumiła  Pokrzywka  od  dzieci 

CZWARTEK     27.05.2021 r.

18:00  -  +  Tadeusza  Pokrzywkę  w  19 r. śm.

PIĄTEK     28.05.2021 r.

18:00   -  +  Feliksa  Wojteczek,   Mariannę  Wojteczek. 

SOBOTA     29.05. 2021 r.

16:00   - ŚLUB  - Patrycja   Nowak i Damian  Ostoja

18:00  -  + Eugeniusza  Sepioło  od  - córki  Agnieszki  z rodz.

NIEDZIELA     30.05.2021 r      

 08:00  - +   Mariannę,  Andrzeja, Henryka,  Jadwigę,  Adama Jaros, Józefa  Krysiaka   - od  Jadwigi  Krysiak

10:00     -  + Otylię,  Stanisława,  Jana,  Helenę  Kwiatek , Jana,   Helenę  Kozera    

12:00    -  +  Leopolda  Jarosz,  Mariannę  Edmunda  Jarosz  - od Syna  Grzegorza  z  rodz.