PONIEDZIAŁEK 19 .07.2021 r.

18:00  - + Grzegorz Nawrot     - od Przyjaciół z pracy  

 

                               WTOREK    20.07.2021 r.

18:00  - + Marię, Krzysztofa Jacek;  Zofię, Stefana, Mariana, Ryszarda 

                  Orzechowskich; Mariannę  Ryś

 

                               ŚRODA     21.07.2021 r.

18.00 -       ZBIOROWA

 1. - + Stanisława  Strąk       - od Józefa Milanowskiego z dziecimi
 2. - + Annę   Maciejską       - od rodz. Biskupów
 3. - + Jerzego  Gwardyś      - od rodz. Głuszków
 4. - + Adama  Jaros             - od rodz. Rysiów i Fijasów
 5. - + Jana Nowaka            - od rodz. Gawlików
 6. - + Tadeusza  Skrzeczynę - od rodz. Wronów
 7. - + Jolantę Milanowską  - od Alicji Lasek  z rodz.
 8. - + Andrzeja  Pytla           - od rodz. Pytlów i Sokalskich
 9. - + Mateusza  Pokrzywkę – od rodz. Jędrzejczków z Kielc
 10. - + Czesławę Czernikiewicz, Leszka, Witolda, Włodzimierza Czernikiewicz

  

                               CZWARTEK   22.07.2021 r.

18:00  - + Jolantę  Milanowską    - od Klasy II A L.O  Bodzentyn
                  z wychowawczynią
                 

                    PIĄTEK     23.07.2021 r.

18:00   - O Błogosławieństwo Boże dla Krzysia  Warzochy    w  5 r. urodzin

 

                    SOBOTA     24.07. 2021 r.

07:00  - +Annę  Łukawską , Annę Miśtalską       - od córki Stanisławy

18:00   -+ W  26 rocz. śm Jadwigi  Sitek, Piotra  Sitek – od Heleny Sitek

 

                  NIEDZIELA     25.07.2021  r.

 08:00   1. - + Jadwigę  Jaros w 2 rocz. śm. Adama Jaros, Józefa Krysiaka  od  Teresy  Grzegorczyk

 1. -  O Błogosławieństwo Boże dla Anny Ponikowskiej w 1 rocz. urdz.        

10:00         1. -   +Leszka Pożogę  - od Siostry z Bodzentyna 

 1. Za  Parafian

12:00         1.      -   -  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, dary DŚ dla ks. Krzysztofa z okazji  Imienin i urodzin -  od Kół Różańcowych Parafii

 1. - + Zofię  Kozieł w 23 r. śm.          – od Henryka        

   

PONIEDZIAŁEK  28.06.2021

07:00  -   O Szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwi – od mamy

14:00  - +Pogrzeb  Eugeniusz  Jacek

18:00  - +Jana  Bugajskiego – od rodz. Porzogów i Koprowskich   

 

WTOREK    29.06.2021r.

07:00  - + Zbigniewa  Drążka 4 r. śm.  – od rodz.

18:00  - + Andrzeja Pomianowskiego ;    Zofię ,Ignacego, Henryka Grzesik; Henryka Dudka     

 

ŚRODA     30.06.2021

18:00                    ZBIOROWA

 1. - + Piotra  Telkę   -  od  rodz.Piastów  z Suchedniowa
 2. - + Za Zofię i Adama Jaros  - od przyjaciół  Kralowskich
 3. - + Jerzego  Gwardyś           - od rodz. Wiecha
 4. - + Jana  Nowaka                  - od swatów Niewczasów
 5. - + Józefa,  Mieczysława  Wojteczka  - od rodz.  Pokrzywka
 6. - + Jana  Poznańskiego     - od Danuty i Jerzego Wojteczków z rodz.
 7. - + Józefa,  Mieczysława  Wojteczka – od syna Andrzeja z rodz.
 8. - + Andrzeja  Pytla  - od swatów Adamczyków

18.00  -  O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Śniadki  Pierwszej Śniadki Trzeciej   z okazji poświęcenia pól

 

CZWARTEK   01.07.2021

07:00  - O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Parceli i Trzcianki z okazji poświęcenia pól

18.00  - + Józefa  Pytel    - od Firmy  MAG - BUD

 

PIĄTEK     02.07.2021

18:00   - + Eugeniusza  Sepioło        - od rodz. Kosmalów

 

SOBOTA     03.07. 2021

18:00  - + Genowefę  Nawrot   - od rodz. Świątków

 

NIEDZIELA     04.067.2021

 08:00   - + Józefa  Ryś  w 33 r. śm. Juliannę Ryś, Zbigniewa Pożogę

10:00   - + Kazimierza Manike w 6 r.śm

12:00  - + Stanisław Milanowski w 19 r. śm. Jan Ostrak  w 19 r.śm.

                            PONIEDZIAŁEK  14.06.2021

 18:00 

 1. - +  Józefa Pytel – od Rodz. Chodorów z Nieskurzowa
 2. - +  Jolantę Milanowską – od Brata Andrzeja z rodz.

                            WTOREK    15.06.2021r.

18:00    -  +  Barbarę Słoka – od wspólnoty OSHR w Kielcach

                           ŚRODA     16.06.2021 r.

18.00       ZBIOROWA GODZ.

 1. - +  Grzegorza Nawrot – od koleżanek Doroty z Bodzentyna
 2. - + Bogdana Telkę – od bratanków: Mateusza z żoną,
         Jakuba z narzeczoną, Dominika z narzeczoną i synem
 3. - + Mariannę Świderską – od Rodz. Bartkiewiczów z Dąbrowy Górnej
 4. - + Piotra Telkę i Bogdana Telkę – od rodz. Borkowskich

   

 1. - + Grzegorza Nawrot – od Sławka z Ewą i Mateuszem
 2. - + Jana Nowaka – od Tadeusza Rdzanka z rodz.
 3. - +Józefa Mieczysława Wojteczka – od rodz. Grzegorskich z Sieradowic
 4. - + Andrzeja  Pytla  -   od  rodz. Drapiszów

                               CZWARTEK   17.06.2021

7:00  -  Eugeniusza Sepioło – od pracowników Zakładu „Kobex”

                    PIĄTEK     18.06.2021 r

18:00  1. -  + Jana Bugajskiego – od Krzysztofa Dziub z rodz.

 1. - + Bogdana Telkę – od Sąsiadów Jaroszów                                  

                    SOBOTA     19.06. 2021 r.

18:00  -  +  Genowefę Nawrot – od Rodz. Ponikowskich

                  NIEDZIELA     20.06.2021 r      

 08:00     - +  Bolesława Kopeć, Marię Kopeć, Stanisława Lipczyńskiego            

10:00     -  + Jana, Annę, Zofię, Antoniego, Janinę, Józefa Jaros,
                     Mariannę, Pawła Kulik, Jana Glinkę

12:00    -  +  Wiesława Grzegorskiego 28 r. śm.,

                  + Apolonię, Jana, Jerzego Grzegorskich

PONIEDZIAŁEK  21.06.2021

 18:00 ZBIOROWA

 1. - +  Bogdana  Telkę     - od Pracowników Garmażerki  Zak.
        Cukirniczo-Piekarniczych Kruszynka z Pawłowa
 2. - +  Stanisława  Strąk  - od Marianny Grudzień z rodz.
 3. - +  Annę  Maciejską   - od rodz. Pepasiów
 4. - +  Jerzego  Gwardyś  - od rodz. Górów z Jadownik
 5. - +  Jana  Nowaka        - od żony z dziecimi
 6. - +  Józefa,  Mieczysława  Wojteczka  i wnuków od sąsiadów 
         Grzejszczyków
 7. - +  Barbarę  Słokę       - od  brata  Ireneusza
 8. - +  Mariannę i Antoniego  Gesik

18.00 – O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Tarczku  Górnego z okazji poświęcenia pól

                               WTOREK    22.06.2021r.

07:00    -  +  Eugeniusza  Sepioło – od rodz.  Kilianów

                               ŚRODA     23.06.2021

18.00  - +  Krystynę  w 8 r, śm. Jana  (?)  Gerbacz

                               CZWARTEK   24.06.2021

18:00  - + Józefa  Pytel    - od rodz. Głowackich z Baszowic

18.00 - O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Tarczku  Dolnego i Nowej Wsi  z okazji poświęcenia pól

                    PIĄTEK     25.06.2021

09:00  - Msza na zakończenie roku szkolnego w Śniadce

18:00  - + Piotra,  Kazimierę  Pytel

18.00 - O Boże błogosławieństwo urodzaje i pomyślność dla mieszkańców Śniadki Drugiej z okazji poświęcenia pól

                    SOBOTA     26.06. 2021 r.

16:00  -    Reginę, Andrzej  Gołębscy 50 rocz. ślubu

18.00 – Za Parafian

                  NIEDZIELA     27.06.2021

 08:00     -   Magdalena,  Szczepan  Pożoga i ich dzieci Zuzanna i Miłosz

                    (za żywych) o Boże Błogosławieństwo,  Zdrowie i Dary Ducha
                    Świętego małżonkowie

10:00     - Za Parafain

12:00    -  + Leopolda, Mariannę, Edmunda  Jaroszów;
                    Mariannę ,Józefa Pokrzywków

 

PONIEDZIAŁEK  07.06.2021

7.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Marii, o zdrowie dla rodziców i dla dziecka

 18:00  - +  Genowefę,  Franciszka  Dudzic;  Helenę,  Franciszka Gralec

WTOREK    08.06.2021r.

7:00    -  + Grzegorza  Nawrot - od Chrzestnego, Beaty z rodz., Sławomira i rodziny.  

18:00  ZBIOROWA

 1. - +  Stanisława  Strąk  - od rodz. Kisiel
 2. - + Jerzego  Gwardyś  - od  Ewy i  Konrada Kwietniów z  Nieczulic
 3. - + Adama  Jaros   -  od rodz.  Mielcarzów  z Szewc
 4. - + W rocz. śm. Stanisława  Dyka  zm. z rodz. Dyków
 5. - + Jana  Nowaka    -  od siostry  Jadwigi z rodz.
 6. - + Józefa,  Mieczysława Wojteczka  -  od sąsiadów Lisów
 7. - +Jana  Poznańskiego    - od  rodz. Grzejszczków
 8. - + Andrzeja  Pytla  -   od  rodz. Sochackich z  Woli

ŚRODA     09.06.2021 r

18.00- + Stanisława,  Antoniny  Latałów,  Karola 

CZWARTEK   10.06.2021

18:00  -  O Boże  Błog. w Rodz. Grzejszczków,  Gałów, Kowalczyków

PIĄTEK     11.06.2021 r

8.00 – Za Parafian

18.00-  + Pawła  Ostoja w 6 rocz. śm.                                    

SOBOTA     12.06. 2021 r.

16.00 – do św. Józefa za naszą Parafię

18.00 -  +  Stanisława  Strąk    -  od  córki Urszuli  z rodz.

NIEDZIELA     13.06.2021 r

08:00 - + Ks. Czesława Walę 1 rocz. śm. Ks. Andrzeja Wróblewskiego, Ks. Jana Śnieżyńskiego.

10:00 -  + W  5 rocz. śm. Tadeusza Drobniaka i za dusze śp. z rodzin Drobniaków i  Kuchniaków.

12:00    -  +  Jana,  Wincentego, Władysławę Nowak.  Bronisławę, Władysława  Latałów, Mariannę  Sochacką.