1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.
 2. Dziękujemy sprzątającym kościół, byli to: Anna Filipczak, Elżbieta Miśkiewicz, Maria Klamczyńska, Wiesława Jacek, Teresa Klamczyńska, Magda Klamczyńska. Sprzątający udekorowali kościół i złożyli ofiarę na kościół 100 zł.  Osoby indywidualne złożyły ofiarę na 150 zł na kościół i wywóz śmieci. Za te osoby i za dobrodziejów naszej parafii modlimy się podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania w sobotę o 9.00 zapraszamy następne 5 rodzin. Zapraszam też chętnych w inne dni tygodnia do porządkowania ternu i budynków parafialnych
 3. Dziś taca gospodarcza.
 4. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja)      poniedziałek – czwartek po Mszy św., piątek, sobota  - 20.00, niedziela 15.00  - zapraszamy
 5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i książek z naszej małej biblioteki.

- Gość Niedzielny – O kierownictwie duchowym - o. Józef Augustyn?

- Niedziela - - Kto chce dziś być księdzem?

- Mały Gość Niedzielny – O św. Józefie.     

- Miłujcie się

 1. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć

- Damian Ostoja,  kawaler ze Świętomarzy i Patrycja Nowak, panna z Tarczka – zapowiedz druga

 1. Prośba Wójta Gminy Pawłów o zwrócenie uwagi i pomoc osobom krzywdzonym w rodzinach.
 2. Informacja z prośbą o składanie elektronicznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe  
 3. W Piątek o godz. 19.00 spotkanie z Krzysztofem Filiksem – człowiekiem zdobytym przez Boga.  
 4. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.
 5. Zadbajmy o kapliczki i przydrożne krzyże. Pielęgnujmy (a gdzie trzeba wznówmy) tradycję śpiewania majówek. Chętnie będę odwiedzał was i modlił z wami przy kapliczkach i krzyżach. 1 maja to też wspomnienie św. Józefa robotnika.
 6. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca zapraszam do odprawiania nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Po Mszę św. o godz 18.00  spotkanie, osób z grupy św. Idziego (zawierzonych 25 marca)

Ewangelia: Łk 24, 35-48

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”

 

Rozważanie: 

 

Jezu Chryste, Królu Pokoju! Kiedy rozmawiamy o Tobie i tym wszystkim co dla nas zrobiłeś, Ty sam stajesz pośrodku nas i przynosisz pokój naszym sercom. Ten pokój oparty na wierze w zmartwychwstanie. Czego mamy się lękać, jeżeli Ty zwyciężyłeś śmierć? Dlatego chcę głosić nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od siebie. Chcę świadczyć o Tobie gdziekolwiek mnie poślesz!

 

Maryjo, Królowo Pokoju! Tak bardzo Ciebie potrzebuję w tym czasie Wielkanocnym, kiedy cały kościół przyzywa Ducha Świętego. Bądź z nami jak byłaś z Apostołami i wypraszaj dla nas dary Ducha Świętego, Ducha, który zaświadczy przez nas o śmierci i o zmartwychwstaniu Jezusa, który przekona świat o grzechu, o nawróceniu i o odpuszczeniu win.

 

Jezu, Maryjo, Józefie święty – ratujcie dusze!