PONIEDZIAŁEK  29.11.2021r. św. Franciszka, Antoniego

6:30 „Roraty” + Za Jerzego,  Idziego  Białek  -od sąsiadów od  nr. 17- 26

WTOREK  30.11.2021r.św.  Andrzeja  Apostoła

6:30 „Roraty” + Za Piotra  Sitek w 28 rocz. śm. i Jadwigę Sitek   - od Haliny Sitek.

16:00 + Za Jerzego, Idziego Białek w r. śm.– od siostry Danuty z rodz.

ŚRODA   01.12.2021 r.   „Roraty”   ZBIOROWA  godz 16.00

 1. +Za Krzysztofa, Adama  Orzechowskiego  - od rodz. Glinów z  Parceli.
 2. +Za Mateusza  Pokrzywkę   - od cioci Teresy Kraj z rodz.
 3. +Za Stefana  Wojteczek       -od  Andrzeja  Brela.
 4. +Za Teodora  Kwiecińskiego   -od żony z dziećmi i wnukami.

CZWARTEK  02.12.2021 r.

16:00 „Roraty” +Za Jerzego  Gwardyś     - od wnuków

PIĄTEK   03.12.2021 r Pierwszy Piątek

16:00 „Roraty”  + Za Jolantę Milanowską   - od Mileny i Marcina  Jarosów z Jadownik.

SOBOTA   04.12.2021 r.  Pierwsza  Sobota. Św. Barbary.

6:30 -  RORATY – o liczne i święte  powołania kapłańskie i zakonne.     

 NIEDZIELA   05.11.2021 r.  II Niedziela Adwentu.

08:00  + Za Jerzego Gołębskiego  - od cioci Urszuli z Rodziną.       

10:00   Za Julię  Kozieł w  18 r.  ur. o Błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

12:00  Dziękczynna w 80 rocz. ur.  Heleny Dąbek z prośbą o zdrowie i opiekę  Matki Bożej na dalsze lata życia. 

PONIEDZIAŁEK  22.11.2021r. Św. Cecylii męczennicy i dziewicy.

16:00 +Za Genowefę  Nawrot       - od  wnuczka z rodz.

WTOREK  23.11.2021 r. Św. Klemensa I papieża

16:00 + Za  Adama  Jaros     - od Jadwigi  Chrobot

ŚRODA   24.11.2021 r.   ZBIOROWA 16:00

 1. +Za Krzysztofa, Adama  Orzechowskiego  -od rodz. Jędrzejczyków.
 2. +Za Mateusza  Pokrzywkę  - od  chrzestnego  Przemysława.
 3. +Za Leokadię  Syzdół  - od siostrzenic Zofii Mańka i Alicji Włoczewskiej.
 4. +Za Stefana  Wojteczek    - od
 5. + W  25r.śm. Jana  Saramaka  i Rozalię  Grzesik.
 6. – O  zdrowie  Nadii Ireny  i Karola

CZWARTEK  25.11.2021 r. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

16:00 +Za Stanisława   Strąk   - od sąsiadów Świerczów.

PIĄTEK   26.11.2021 r

16:00 + Za Piotra  Telkę   - od  syna Jakuba z  narzeczoną.

SOBOTA   27.11.2021 r.    NMP objawiającej  cudowny medalik.

07:00 + Jana, Stefanię, Jana, Małgorzatę, Stanisława Sochackich

               Stanisława, Stanisławę Rzepków

16:00 + Za  Annę  Maciejską   -od wnuków Tomasza z żoną i synem

NIEDZIELA   28.11.2021 r.  I Niedziela Adwentu.

08:00  + Za Jadwigę  Nowak    -od rodz. Kwiatków i  Mrozów         

10:00  + Za Stefana Wilczyńskiego w 5 r.ś. Łucję, Stanisława Wilczyńskich.

12:00 -  Za Stanisława w 6 r.śm.  Otylię  Kwiatek.

 

 

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ! - O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

                                   PONIEDZIAŁEK  08.11.2021 r.  ZBIOROWA godz 16.00

1.+ Za  Krzysztofa,  Adama  Orzechowskiego    -od kolegów z Tarczku.

2.+ Za  Mateusza Pokrzywkę    -od Wiesławy i Stanisława  Krzysiek z rodz.

 1. + Za Eugeniusza  Jacek   -od sąsiadów  Miśkiewiczów.
 2. + Za Leokadię  Syzdół     -od rodz. Kiślów.
 3. + Za zam. z rodz. Pytlów,  Orczyków, Latosińskich.
 4. + Za  Andrzeja Gwardysia   -od rodz. Fiutowskich i Rozmus
 5. + Za Stefana Wojteczek   -od rodz. Ostrków z Dąbrowy.
 6. + Za  zmarłych członków Legionu Maryi.

                 WTOREK  09.11.2021 r.Rocz. Poświęcenia Bazyliki Laterańkiej.

16:00 + Jerzego Gwardyś – od synów z rodziną

             ŚRODA   10.11.2021 r. Ws. Św. Leona  Wiel. Papieża Doktora Kościoła

16:00  Za  Parafian

                  CZWARTEK  11.11.2021 r. ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI.

11:00 + w Intencji Ojczyzny Śpiew Pieśni Patriotycznych – przemarsz na cmentarz.

16:00  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę  Matki Bożej dla Wiktorii Ostoja 18 r. urodzin.

 

                                PIĄTEK   12.11.2021 r

16:00 + Za Jolantę  Milanowską   - od kolegów Grzegorza i Tomasza, rodz.

               Szafrańców z Sieradowic Parceli.

 

                    SOBOTA   13.11.2021 r. Pierwszych Męczenników Polski

16:00 + Za Stanisława  Strąka     - od rodz. Milanowskich.

 

 

                   NIEDZIELA   14.11.2021 r. XXXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA.

08:00  + Za Katarzynę, Jana, Lidię, Henryka, Stanisława  Strąk.              

10:00  + W 11r. śm. za Czesławę  Czernikiewicz za  Leszka,  Witolda i

                   Włodzimierza  Czernikiewicz.

12:00 + Za Marię Jarema , Katarzynę, Gregoria, Lubę, Slawika.

 

PONIEDZIAŁEK  15.11.2021 r. Św. Alberta Wielkiego, biskupa Dok. Koś.

07:00 + Eugeniusza  Sepioło   - od Kazimierza  Kozła z rodz.

16:00 +Za Genowefę  Nawrot     - od rodz. Wiechów.

WTOREK  16.11.2021 r.  NMP  Ostrobramskiej.

16:00 + Za  Annę  Maciejską     - od córki  Ewy z rodz.

ŚRODA   17.11.2021 r. Św. Elżbiety Węgierskiej.

                ZBIOROWA – godz. 16.00

, zakonnicy+Za Krzysztofa, Adama  Orzechowskiego   -od kolegi  Seweryna.

 1. +Za Mateusza  Pokrzywkę   -od Danuty i Henryka Brożyna z rodz.
 2. +Za Leokadię  Syzdół    -od rodz. Jaros
 3. +Za  Stefana  Wojteczek   -od rodz. Dyków.
 4. +Za Piotra  Telkę w 1 rocz.śm.  Bogdana  Telkę  - od żony

 CZWARTEK  18.11.2021 r. Ws. bł. Karoliny Kózkówny

16:00 +Za  Jerzego, Idziego  Białek   -od Córek  Bożeny i Beaty z rodz.

 PIĄTEK   19.11.2021 r

16:00 + Za Irenę  Głaz    -od chrześniaka  Jacka z rodz.

 SOBOTA   20.11.2021 r.Św. Rafała  Kalinowskiego.

16:00 + Za Jerzego  Gwardyś     - od żony  Marianny.

                   NIEDZIELA   21.11.2021 r. XXXIV Chrystusa Króla Wszechświata

08:00  + Za Jana, Stanisławę  Świątek , Krystynę  Woźniak.             

10:00  + Za Zenona  Babiarz w 15 rocz. śm.

12:00 -  Za  Parafian.

 

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ!

„Pokój, pokój, pokój ­ i tylko pokój”

„Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi”. Maryja w Medjugorie

PONIEDZIAŁEK  01.11.2021 r. Wszystkich  Świętych

 08:00  + Za Helenę,  Michała, Zofię, Henryka Różyckich

10:00   + Za Helenę Jana, Stefana  Ponikowskich, Stanisława, Mariannę Sznaucner.

12:00  + Za  Zmarłych Parafian.

 

WTOREK  02.11.2021 r. Dzień  Zaduszny

08:00  + Za Janinę  ,Stanisława  Gawlik, Józefę, Franciszka Nowak  zm. z rodz.

10:00  + Za Bronisławę, Władysława  Latałów.  Jana, Annę  Pytel.

16:00  + WYPOMINKOWA.

 

ŚRODA   03.11.2021  r. ZBIOROWA godz. 16:00

 1. + w 1 rocz. śm. Mieczysława Gwardyś, za zmarłych z rodziny Mariannę, Gustawa, Jadwigę, Bogusława, Władysława Gwardyś, Tadeusza Pokrzywkę
 2. + Mariannę Świderską w 2 r. śm. – od dzieci
 3. + Krzysztofa, Adama Orzechowskiego od siostrzenicy Anny z rodz.
 4. + Eugeniusza i Mariannę Jacek od rodz. Glinów z Parceli
 5. + Leokadię Syzdół – od Dyków z Krajkowa
 6. + Bogusława Kopeć od rodz. Wojteczków ze Śniadki

 

CZWARTEK  04.11.2021 r.

07:00 + Eugeniusza Sepioło – od rodz. Lipczyńskich

 

PIĄTEK   05.11.2021 r.Pierwszy  Piątek św. Elżbiety i św.Zachariasza

16:00   +Za  Grzegorza  Nawrot     -od sąsiada  Kazika

 

SOBOTA   06.11.2021 r. Pierwsza  Sobota

7.00  W intencji powołań.

16.00 +za  Stanisława  Mikołajczyka.

 

NIEDZIELA   07.11.2021 r. XXXII NIEDZIELA  ZWYKŁA.

08:00  + Za Jerzego  Gołębskiego w 3 r. śm.

10:00  + Za Helenę  Kiljan w 2 r.śm. i Stanisława  Kiljan                 

12:00  + Za Annę  Maciejską     -od córki   Danuty z rodz.