PONIEDZIAŁEK  03.01.2022r.  Najświętszego  Imienia  Jezus

16.00:00 + Za Genowefę, Stanisława Kozłowskich – od córki

 

WTOREK  04.01.2022r. 

  07:00 +W 13 rocz.śm. Stefanii Sochackiej, Janinę  Tadeusza Nygów.

16:00 + Za Leokadię  Syzdół  -od chrześniaka Piotra  Kasperkiewicza z rodz.                     

 

ŚRODA   05.01.2022 r.   ZBIOROWA – godz. 16.00

16:00 1. +W 1 rocz. śm. Marii  (Mapий)

            2.+ Za Henryka  Jarosz w  6 rocz. śm.   – od  żony.

 1. +Za Stanisława  Dąbrowskiego   -od Jacka Dyka i Roberta Dyka.

 

CZWARTEK  06.01.2022 r.  Objawienie Pańskie ur.Trzech Króli

08:00 +Za Stefana Drobniaka w 30 rocz. śm. za dusze z rodziny

               Kuchniaków  Drobniaków.

10:00 +Za Stanisława  Grzejszczyka i Franciszka  Wzorka i zmarłych. z rodz.

12:00    Za   Parafian

 

PIĄTEK   07.01.2022 r.  Pierwszy Piątek. 

16:00 +Za Leokadię  Syzdół   -od  Marty  Pytel z rodz.

 

SOBOTA   08.01.2022 r.     

16:00  + Za Krystynę  Gwardyś   -od dzieci i wnuków

 

NIEDZIELA   09.01.2022 r.  Niedziela Chrztu Pańskiego.      

08:00  + Za Franciszka i Helenę  Lis, Stanisława  Irenę Kulik  -od rodz. Lis.

10:00  + W  3 rocz. śm.  Leszka  Dyka.

12:00 +Za   Andrzeja  Pytel.

PONIEDZIAŁEK  27.12.2021r.

16:00 + Za Leokadię Syzdół – od syna Wiesława

 

WTOREK  28.12.2021r. 

16:00  Dziękczynno-błagalna o Boże Błogosławieństwo w rodzinie
               Grzejszczyków, Gałów i Kowalczyków i opiekę dla wnuków                       

 

ŚRODA   29.12.2021 r.

16:00  +Za  Adama Porębskiego, zmarłych z rodziny Porębskich, Henryka
               Klamczyńskiego z rodziną, Wzorków, Lipów i Wójcików

 

CZWARTEK  30.12.2021 r.

16:00 +Za Ireneusza Gralec w 5 rocz. śmierci – od żony i dzieci

 

PIĄTEK   31.12.2021 r.  

7:00  Za dzieci i młodzież z naszej Parafii i kraju, aby nie ulegała fałszywym ideologiom oraz o moralne wsparcie dla polskich rodzin.

24.00  Dziękczynna - przebłagania za rok miniony i wyproszenie błogosławieństwa na nadchodzący.

 

SOBOTA   01.01.2022 r.          NOWY ROK

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:00  + Za Józefa (Mieczysława) Wojteczek – od Rdzanków z Szewc

12:00 + Za  Antoninę Pożoga – od syna Ryszarda

15:00   Za Parafian

 

NIEDZIELA   02.01.2022 r.      

08:00  + Za Jana Glinę  w 49 rocznicę śmierci

10:00  O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  w 18  rocznicę urodzin Macieja Cichońskiego - mama

12:00  Dziękczynna z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Bożej opiekunce Rodzin – za przeżyty Rok, z prośbą o oddalenie pandemii i łaski dla Róż Różańcowych i ich Rodzin – Koła Różańcowe ze Śniadki.

       PONIEDZIAŁEK  13.12.2021r.  Ws. Św. Łucji męcz.dziewicy.

6:30 + Za Adama  Jaros     -od brata Bogdana z rodz.

        WTOREK  14.12.2021r.   Ws. św. Jana od Krzyża

 6:30 +Za Jerzego  Gwardyś   -od siostry  Grażyny z rodz.                         

        ŚRODA   15.12.2021 r. Spowiedź

9.30 – za Parafian

11.30 – O nawrócenie niewierzących i grzeszników

15.30 – za Ojczyznę

 17.00 ZBIOROWA

 1. +Za Dariusza  Koprowskiego
 2. +Za Krzysztofa, Adama  Orzechowskiego  -od ekipy  JANYST wylewki.
 3. +Za Leokadię  Syzdół   -od Irka  i Doroty  Kowalskich.
 4. +Za Wojciecha i Stanisława  Strąk w 1 r.śm.  –od siostry.
 5. +Za Stefana  Wojteczek    -od szwagierki Barbary z dziećmi.
 6. +Za Stanisława  Dąbrowskiego  -od sąsiadów Sitków i Makowskich.

17.00  + Za Jana Nowaka – od chrześniaków Mariusza i Grzegorza z Rodziną

      CZWARTEK  16.12.2021 r.

16:00 +Za Stanisława  Strąk   -od sąsiadów  Ponikowskich.

      PIĄTEK   17.12.2021 r. 

6:30 -  O Boże bł.  dla Huberta  w 10 rocz. ur.

      SOBOTA   18.12.2021 r.    

6:30 + Za Annę  Maciejską  -od wnuków  Piotra i Iwony z rodz.

      NIEDZIELA   19.12.2021 r.  IV Niedziela Adwentu. 

08:00  + Za Genowefę  Nowak w 2 r.śm.   Tadeusza  Skrzeczynę.       

10:00   + Za Annę, Jana, Janinę, Józefa, Antoniego, Zofię  Jaros.

                 Mariannę, Pawła  Kulik.

12:00  +Za  Michała,  Emilię, Stanisława  Świderskich.

PONIEDZIAŁEK  20.12.2021r.

16:00 + Za Zofię, Bolesława, Stanisława, Teresę  Wojteczków, Michalinę, Wiktora  Latałów zm.z rodz.Marców, Latałów i Wojteczków - od. syna Czesława.

WTOREK  21.12.2021r. 

6.30 +Za  Jerzego  Gwardysia  -od Rodz. Wronów i Kończaków     

 ŚRODA   22.12.2021 r. godz 6.30 ZBIOROWA

 1. +Za  Krzysztofa  Adama  Orzechowskiego   - od rodz.  Kałużów.
 2. +Za  Mateusza Pokrzywkę   - od  druhów  OSP  Tarczek.
 3. +Za  Stefana  Wojteczek       - od   Beaty z dziećmi.

                            CZWARTEK  23.12.2021 r.

6:30 +Za Krzysztofa,  Adama  Orzechowskiego    -od Kazimierza z Rodz.

                         PIĄTEK   24.12.2021 r.       Wigilia Bożego Narodzenia. 

06:30 +Za  Adama  Porębskiego , Zofię, Henryka  Kozieł.

              SOBOTA   25.12.2021 r.          BOŻE NARODZENIE.    

24:00 – PASTERKA za    PARAFIAN

10:00 + Za  Stanisława, Helenę Dyk.

12:00   - O Boże błogosławieństwo dla Ewy  Gluza   Imieninowa.

NIEDZIELA   26.12.2021 r.   ŚWIĘTEJ RODZINY

08:00  + Za Edmunda,  Genowefę  Grzejszczyk.

10:00  O Boże Błog. i opiekę MB dla Mariana Rachtan w 70rocz. - Beata Cichońska

12:00 +Za Leopolda Mariannę , Edmunda, Andrzeja, Polikarpa, Zofię, Józefa Jaroszów.


MÓDLMY SIĘ O POKÓJ!

                           PONIEDZIAŁEK  06.12.2021r.  Św. Mikołaja

6:30 - Roraty + Za Mateusza  Pokrzywkę - od Marysia  Zgrzebnicka z rodz.

                 WTOREK  07.12.2021r. Roraty     ZBIOROWA godz. 16.00

 1. + Za  Adama  Jaros  -od siostry Wiesi z rodz.
 2. + W 1. rocz. śm. Ireny Głaz , Zbigniewa  Głaz.
 3. + Za  Leokadię  Syzdół   -od wnuczki Małgosi i Martyny.
 4. + Za  Stefana  Wojteczek  -od siostry Jadwigi.
 5. + Za Krzysztofa,  Adama  Orzechowskiego  -od kolegi Seweryna
 6. + Za Jadwigę  Nowak   -od Anny i Bolesława Klamczyńskich  z rodz.
 7. + Za Stanisława Dąbrowskiego  -od rodz. Kozłów.

                       ŚRODA   08.12.2021 r.

 6.30 – za Parafian

12.00 – Dziękczynno – błagalna przez Serce Niepokalanej Maryi na rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej

17:00 Roraty+Za Zdzisława, Stanisława, Stanisławę, Antoniego Grzejszczyk, Stefana, Sabinę Mierników; Franciszkę, Franciszka  Wzorków.                  

                      CZWARTEK  09.12.2021 r.

16:00 Roraty +Za Stanisława  Strąka  - od Anny  Pokrzywa  

              PIĄTEK   10.12.2021 r.    

 6:30   Roraty +Za Mateusza  Pokrzywkę  -od kolegów Jarosława i Sławomira Bator.

           SOBOTA   11.12.2021 r.      Rekolekcje Adwentowe.

8:00 + Za Annę  Maciejską  -od Koleżanek z pracy córki Stanisławy ze Szpitala Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

15.00+ Za Jerzego  Gwardyś    -od Stanisławy i Adama  Gerek z Ostrowca.

17.00  Roraty + Za Piotra  Telkę   -od syna Dominika z narzeczoną i synem Julkiem

                   NIEDZIELA   12.12.2021 r.        Rekolekcje  Adwentowe.

08:00  + Za Andrzeja  Wiosło.       

10:00   + Za Ks. Stefana  Świderskiego.

12:00   - O Boże Błogosławieństwo i  Opiekę Matki Bożej  w 18 r. ur.dla 
                Bartłomieja Twarogowskiego