PONIEDZIAŁEK  08.08.2022r. 

18:00 +Za  Stanisława  Dąbrowskiego w rocz.śm.   –od Rogalów.

             WTOREK  09.08.2022r.ŚW. Teresy Benedykty od Krzyża.

18:00 + Za  Jadwigę  Sobolewską mamę ks. Radosława   -od Koła Różańcowego Śniadki.

            ŚRODA 10.08.2022r. g. 18.00  ZBIOROWA   

1.+ Za Zofię, Wacława, Mariana  Ulińskich.

2.+ Za Stefana  Wojteczek   -od rodz. Świerczów.

3.+  Mariannę i Bolesława  Wojteczek.

4.+  Stanisławę, Ryszarda  Kopycińskich, Andrzeja, Annę, Wojciecha  Marców.

5.—Dziękczynno błagalna o wszelkie łaski w rocznicę  ślubu.

6.-   Za Annę o zdrowie i pokój serca.

            CZWARTEK  11.08.2022r.

18:00 + Za Elżbietę  Salomon   -od Krystyny  Jeziorskiej z rodz.

            PIĄTEK  12.08.2022r.

18:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, dar życia i z prośbą o opiekę, zdrowie i dary DŚ. dla Marcelka

            SOBOTA  13.08. 2022r.

07:00 - O Błogosławieństwo w rodz.  Kucharczyków.

18:00 + Za  Paulinę i Jana  Staszewskich w 9 r. śm.

            NIEDZIELA 14.08.2022r.

08:00  +Za  Piotra  Gołębskiego w 5 rocz. śm.

10:00  + Za Adama, Józefa, Katarzynę, Genowefę, Janinę  Marzec.

12:00  - O Boże błog., opiekę MB. i dary DŚ. zdrowie dla Alberta Dyk z okazji  15 ur.