Poniedziałek 22. lutego

16.00 + Józefa Pytla – od rodziny Brzozowskich z Bielska Białej

 

Wtorek 23. lutego

7.00  - Podziękowanie za udaną operację

 

Środa 24. lutego

16.00 + Mariannę Świderską – od męża Stanisława

 

Czwartek 25. lutego

7.00 + Danutę Łukawską – od rodziny Proksów

 

Piątek  26. lutego

16.00 + Genowefę Nowak - od syna Zbigniewa z rodziną

 

Sobota 27. lutego

8.00  + Jolantę Milanowską – od kl. 7A z wychowawczynią

16.00 + Barbarę Słoka – od Danuty Zych z rodziną

                   (chrzest: )

 

Niedziela  28. lutego

8.00   + Eugeniusza , Helenę, Czesława i Stanisława Sepioło

10.00  - Dziękczynna za Rodzinę prośbą o dalsze łaski 

12.00  - + Janinę Milanowską (6 rocz. śm), Stefana Milanowskiego, Jana Nowaka (2 rocz. śm)

Poniedziałek

16.00  + Stanisławę (17 rocz. śm) Jana Trepkę

 

Wtorek

7.00 + Kazimierę Ponikowską – od rodz. Ponikowskich z Szerzaw

 

Środa

  8.00 + Janinę Nowak

10.00 Za parafian

18.00 – Dziękczynno błagalna dla Rodz. Nowaków z Parceli

 

Czwartek

7.00 + Józefa Pytla – od Swatów Danuty i Leona Kończaków

 

Piątek

16.00 + Genowefę Nowak – od syna Sławomira z Rodziną

 

Sobota

  7.00 + Danutę Łukaszewską - od społeczności i stowarzyszenia w Śniadce

16.00 + Irenę Głaz od siostry Teresy Gracel z rodz.

 

Niedziela

  8.00  + Jana Mariannę Solińskich

10.00 + Krystynę (5 r. śm) Franciszka Ponikowskich

12.00 - 25 r. Agnieszki i Sławomira Smolińskich


PONIEDZIAŁEK .

16.00         - O potrzebne łaski dla Maćka

 

WTOREK – 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie - święto

8.00           + Mariannę Wojteczek od rodz. Kozłów i Mazurów

12.00         – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla rodzin Grzejszczyków, Gałów i Kowalczyków oraz z racji 30 ur. syna.

18.00         – w intencji zawierzających się tego dnia Jezusowi przez Serce Niepokalanej

ŚRODA 

16.00         + Kazimierę Ponikowską – od Chrześniaka Jana z Rodz. Dąbków

 

CZWARTEK

7.00           – O łaskę uzdrowienia dla Marysi

 

PIĄTEK – św. Agaty

16.00          + Mariana Budza

 

SOBOTA

16.00         + Kazimierę Ponikowską – od Rodz. Malińskich

21.00         - O Boże błogosławieństwo za całą rodzinę Wienuckich

 

NIEDZIELA

8.00           + Janinę Mróz, 70 rocz. Urodzin.

10.00         +Wincentego Antoninę Bolesława Sepioło

12.00         - Dziękczynna Trójcy Św. i Matce Bożej za łaski zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Św. w Rodzinie


Poniedziałek

16.00 + Kazimierę Ponikowską – od Mieczysłąwa Nowaka

 

Wtorek

7.00 + Mariana Budz

 

Środa

16.00 + Jadwigę Jaros – Grzegorza Grzegorczyka z rodz.

 

Czwartek

7.00  + Józefa Pytla – od rodz. Milanowskich z Malborka

 

Piątek

7.00 ++ za zmarłych z rodziny Lichaj

16.00 O Boże błogosławieństwo dla rodz. Dziubas i potrzebne łaski do zbawienia

 

Sobota

16.00 Za  Teresę Nowak z okazji 80 urodzin

 

Niedziela

8.00  W 85 rocz. urodzin Walezjusza Gluzy

10.00 + Stanisława Katarzynę Kozłów Felisa Wojteczek

12.00 + Jadwigę (14 r. śm) Michała Basów

Poniedziałek

16.00 + Genowefę Nawrot

 

Wtorek

7.00 + Genowefę Nawrot

 

Środa

16.00 + Genowefę Nawrot

 

Czwartek

7.00 + Genowefę Nawrot

 

Piątek

16.00 + Genowefę Nawrot

 

Sobota

7.00 +Grzegorza Mariannę Stanisława Stępniów

16.00 + Genowefę Nawrot

 

Niedziela

8.00   + Genowefę Nawrot

10.00  Za Parafian

12.00 Za Marysię Dyk w 10 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. I opiekę M. B. Łaskawej