3-4 września 2022

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

PROGRAM

18.00 – Msza Św.

18.30 – 20.00 – Adoracja Parcele

20.00 - 22.00 – Nabożeństwo Pierwszosobotnie

i Msza św.

22.00 – 24.00 – Śniadka Pierwsza + Śniadka

                           Trzecia + Trzcianka

24.00 – 2.00   – Tarczek Dolny (Koło Różańcowe)

2.00 – 4.00     – Tarczek Nowa i Stara Wieś

4.00 – 6.00     – Tarczek Płaczek

6.00 – 7.30     – Tarczek Dolny

w stronę Świętomarzy

7.30                  – Godzinki

7.00 – 13.00 – Msze święte

(adoracja między Mszami)

13.00 – 15.00 – Śniadka Druga (Koło Różańcowe)

15.00 – 16.00 – Adoracja „coniedzielna”

16.00 – 18.00 – Tarczek Górny (Koło Różańcowe)