Uroczystość Najświętszej Trójcy

Ewangelia: Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Rozważanie:  Panie Jezu! Ty władasz niebem i ziemią. Razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym odbierasz cześć i uwielbienie. Ty uczyniłeś nas współpracownikami i wyznaczyłeś nam tak zaszczytne zadanie nauczania i udzielania chrztu świętego. Dziś w dniu Trójcy Przenajświętszej kłaniam się tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i raduję się, że pozostałeś z nami w Eucharystii.

 

Maryjo, Matko moja! Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo Apostołów. Tyloma imionami Cię nazywaliśmy w miesiącu maju. Wstawiaj się za nami byśmy byli wierni przyrzeczeniom chrztu świętego i wypełnili polecenie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Dopomóż byśmy byli wierni powołaniu do świętości, jakim zostaliśmy obdarzeni. Amen