1. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia(Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Po każdej Mszy św. odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
  2. Każdego dnia można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Ponadto udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, wezmą udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Miłosierdzia Bożego albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem Ojcze nasz i Wierzę, dodając wezwanie Jezu miłosierny, ufam Tobie
  3. Dziś Będziemy mogli Diecezjalną, która prowadzi hospicja dla chorych, domy opieki dla starszych, schroniska dla bezdomnych, świetlice dla dzieci i wiele różnych dzieł na rzecz ubogich. Serdecznie zachęcam do modlitwy i wspierania dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia realizowanych przez Caritas Kielecką
  4. Dziś o godzinie 15.30 wyruszymy z obrazem Jezusa Miłosiernego i objedziemy całą naszą parafię
  5. Dziękujemy sprzątającym kościół, byli to: Elżbieta Sepioło, Wiesław Pożoga, Anna Ulińska, Małgorzata Kasprowicz, Wioletta Sepioło, Anna Libuda. Sprzątający złożyli ofiarę na kościół 120 zł. Dziękujemy także panom którzy wykonali zadaszenie nad ołtarzem polowym, byli to Józef Milanowski, Czesław Iłowski, Marian Dyk, Andrzej Trepka, Rafał Milanowski, Marek Skrzeczyna i Krzysztof Bidziński. Za te osoby i za dobrodziejów naszej parafii modlimy się podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej pomocy w środę. Do sprzątania w sobotę o 9.00 zapraszamy następne 5 rodzin przygotujemy świątynię i otoczenie na święta.
  6. W przyszłą niedzielę po Mszy o 10.00 spotkanie z członkiniami Kółek Różańcowych.
  7. Codziennie odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu (Adoracja)      poniedziałek – czwartek po Mszy św., piątek, sobota  - 20.00, niedziela 15.00  - zapraszamy
  8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i książek z naszej małej biblioteki.
  9. Od poniedziałku zmiana godziny mszy popołudniowych. Będą o godz. 18.00
  10. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć Krzysztof Wojteczek kawaler ze Śniadki i Marzena Matysek  panna z Podgórza par. Bodzentyn.